Vận động bầu cử trực tuyến để phòng chống dịch Covid-19

Thanh niên - - Link gốc

Ngày 4.5, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam có văn bản hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, căn cứ tình hình dịch bệnh cụ thể tại địa phương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thống nhất với ủy ban bầu cử cùng cấp về số lượng và cách thức tổ chức vận động bầu cử phù hợp để vừa bảo đảm quyền vận động bầu cử, vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19; “không nhất thiết phải đảm bảo số cuộc tiếp xúc cử tri theo hướng dẫn” trước đó.

Đối với địa phương đang bị áp dụng các biện pháp phong tỏa; trường hợp người ứng cử bị mắc Covid-19 đang điều trị tại cơ sở y tế hoặc đang được cách ly, văn bản hướng dẫn yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam (cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử) thống nhất với ủy ban bầu cử cùng cấp về cách thức tổ chức vận động bầu cử. Trong đó, khuyến khích hình thức vận động bầu cử thông qua phương tiện thông tin đại chúng như phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử của các tổ chức phụ trách bầu cử. Đồng thời niêm yết, in gửi, đăng tải về chương trình hành động và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến địa bàn khu dân cư, hộ gia đình và cử tri.

Các địa phương không bị phong tỏa có thể tổ chức hội nghị tập trung hoặc trực tuyến. Trước khi tổ chức hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cần liên hệ, xác định rõ số lượng và thành phần đại biểu tham dự hội nghị theo đúng quy định.

Việc mời và xác định số lượng, thành phần đại biểu tham dự có thể thực hiện qua hình thức điện thoại, email, tin nhắn hoặc sử dụng các ứng dụng như Zalo, Viber. Tuy nhiên, hướng dẫn nêu rõ, cần đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đặc biệt là sắp xếp chỗ ngồi giữ khoảng cách an toàn.

8122_728x90_20180424065245443