Phú Quốc phát động người dân trồng cây và chăn nuôi để tự cung nguồn thực phẩm

Thanh niên - - Link gốc

Nhằm góp phần đảm bảo cung cầu hàng hoá thiết yếu, bình ổn thị trường ứng phó dịch Covid-19, UBND TP.Phú Quốc phát động người dân tăng cường trồng cây ngắn ngày và chăn nuôi.

Ngày 26.7, lãnh đạo UBND TP.Phú Quốc (Kiên Giang) đã có văn bản về việc phát động hỗ trợ gia đình tăng cường trồng trọt (cây ngắn ngày) và chăn nuôi. Đây là việc nhằm thực hiện kế hoạch đảm bảo cung cầu hàng hoá thiết yếu, bình ổn thị trường ứng phó dịch bệnh Covid-19.

Theo UBND TP.Phú Quốc, địa phương này trên cơ sở đặc thù là thành phố biển đảo, khoảng trên 95% lương thực, thực phẩm được "nhập" từ đất liền. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để chủ động có nguồn lương thực, thực phẩm đáp ứng nhu cầu tạo chỗ cũng như tự cung cấp cho gia đình góp phần thành công trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19, UBND TP.Phú Quốc yêu cầu UBND các xã, phường khuyến khích, vận động bà con nông dân, các hộ gia đình tận dụng diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình tranh thủ trồng trọt (cây ngắn ngày) và chăn nuôi để chủ động cung cấp nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm cho gia đình.

Lãnh đạo UBND TP.Phú Quốc cũng yêu cầu phòng Kinh tế nghiên cứu, xem xét các chính sách hỗ trợ của nhà nước (nếu có) về hạt giống rau, màu và con giống cho các hộ nông dân để hỗ trợ theo quy định.

8122_728x90_20180424065245443

Chủ đề: COVID-19 dịch bệnh