Nhà báo Nguyễn Minh Thái giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Ninh Thuận

Thanh niên - - Link gốc

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Ninh Thuận lần thứ VI đã bầu Ban Chấp hành Hội gồm 9 thành viên. Nhà báo Nguyễn Minh Thái, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Ninh Thuận được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2021-2025.

Trong 2 ngày 13 - 14.1, Hội Nhà báo tỉnh Ninh Thuận tổ chức Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Ninh Thuận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2025.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Ninh Thuận ra mắt đại hội

Thiện Nhân

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Phạm Văn Hậu, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận biểu dương những thành tích của Hội Nhà báo tỉnh trong nhiệm kỳ qua; đồng thời lưu ý một số hạn chế cần khắc phục và một số nhiệm vụ quan trọng yêu cầu Hội Nhà báo tỉnh cần tập trung thực hiện đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới.

\n

Theo đó, Hội Nhà báo tỉnh cần bám sát hơn nữa nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chủ động cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng bằng chương trình, kế hoạch năm theo chức năng, nhiệm vụ và Điều lệ hoạt động của Hội Nhà báo. Chủ động tham mưu, đề xuất, phối hợp quan tâm đẩy mạnh bồi dưỡng đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao bản lĩnh chính trị, tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp người làm báo nâng cao kỹ năng tác nghiệp, bảo đảm thông tin nhanh nhạy, chính xác, kịp thời, bảo đảm đúng định hướng, tôn chỉ, mục đích, đáp ứng yêu cầu trong thời đại công nghệ thông tin. Tích cực đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, lãng phí, tham nhũng, chống khuynh hướng theo thương mại hóa báo chí…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2021-2025, gồm 9 thành viên. Nhà báo Nguyễn Minh Thái, Giám đốc Đài Phát thanh - truyền hình Ninh Thuận được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2021-2025.

Tin liên quan

Người làm báo phải tiếp tục phấn đấu Ông Lê Quốc Minh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI 'Cần khắc phục tư tưởng tổ chức hội là hội hè, ai làm cũng được'

Chủ đề: Việt Nam