Người đàn ông Indonesia 6 năm làm 'bảo mẫu' cho hổ

Vnexpress - - Link gốc

Abdullah Sholeh nhận nuôi hổ cái Mộc Lan từ lúc ba tháng tuổi, con vật gắn bó với chủ như hình với bóng.

Người đàn ông Indonesia làm 'bảo mẫu' cho hổ

Nguyễn Tiến

Chủ đề: Indonesia