Mẹ nợ tiền, con có nghĩa vụ trả thay không?

Vnexpress - - Link gốc

Mẹ tôi vay 200 triệu đồng của nhóm xã hội đen và giờ nhiều người đến nhà đòi trong khi khi bà đang nằm viện. (Linh Huyền)

Chủ nợ gây sức ép, yêu cầu anh em chúng tôi trả nợ thay. Tôi muốn hỏi, chúng tôi có nghĩa vụ trả thay không, kể cả khi mẹ tôi qua đời. Bố tôi đã mất cách đây 5 năm.

Luật sư trả lời

Điều 615 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về việc thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như sau:

1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

3. Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

4. Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.

Như vậy, những người thừa kế di sản của mẹ bạn sẽ có trách nhiệm trả khoản tiền vay trong phạm vi di sản do mẹ bạn để lại (trừ trường hợp có thỏa thuận khác). Tuy vậy, cũng cần lưu ý nếu không có di sản hoặc di sản không đủ trả nợ thì người thừa kế không phải chịu trách nhiệm cá nhân về khoản nợ đó. 

Ngoài ra, khi trả nợ cũng cần yêu cầu bên cho vay chứng minh rõ khoản nợ, lãi suất, trường hợp cho vay "nặng lãi", lãi suất không đúng quy định của pháp luật thì không được chấp nhận. Tranh chấp phát sinh từ khoản tiền vay, lãi suất cho vay, nghĩa vụ trả nợ mà các bên không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

Thạc sĩ - Luật sư Kiều Anh VũCông ty Luật TNHH KAV Lawyers

8122_728x90_20180424065245443