Mật khẩu wifi khiến nhiều người ngậm ngùi dùng 3G

Vnexpress - - Link gốc

'Pass wifi là hệ số mỗi chất sau khi cân bằng phương trình hóa học' thật sự khiến ai thấy cũng ngao ngán.

Chia sẻ nhận được hàng nghìn lượt thích.

Một thanh niên đang chăm chú tìm mật khẩu.

Pass wifi là hệ số mỗi chất sau khi cần bằng phương trình hóa học.

Theo bạn, kết quả này là đúng chưa?

Bác Ba Phi (st)

8122_728x90_20180424065245443