Kỳ 1 - Thể lệ chương trình ‘Trúng quà cùng DIV’

Thanh niên - - Link gốc

Nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về hoạt động bảo hiểm tiền gửi, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) tổ chức cuộc thi “Trúng quà cùng DIV” bắt đầu từ ngày 26.10 đến 20.11.2020.

1. Đối tượng tham dự:

Công dân Việt Nam và người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, không giới hạn độ tuổi, nơi sinh sống. Cán bộ, nhân viên thuộc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) không thuộc đối tượng tham gia.

2. Hình thức, nội dung:

Trả lời các câu hỏi do Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cung cấp và sẽ được đăng tải trên Báo Thanh Niên Online, viết bằng văn xuôi đảm bảo đầy đủ các nội dung phản ánh các nội dung tuyên truyền, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Bảo hiểm tiền gửi: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền; Góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các TCTD; Đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.

3. Điều kiện, yêu cầu đối với câu trả lời:

4. Thời hạn và địa chỉ, cách thức tiếp nhận câu hỏi

5. Cơ cấu giải thưởng:

- 10 độc giả của mỗi kỳ báo có câu trả lời đúng và sớm nhất sẽ được nhận phần thưởng là vật phẩm tuyên truyền của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

- Tổng số có 4 kỳ x 10 độc giả/ kỳ = 40 phần quà

6. Trao giải:

Dựa vào thông báo danh sách 40 độc giả trúng giải trên Báo Thanh Niên Online ngày 23.11.2020, Ban Tổ chức sẽ gửi quà bằng đường bưu điện theo địa chỉ ghi trên bài dự thi.

 

8122_728x90_20180424065245443

Chủ đề: Việt Nam