Gà trống lao vào đánh nhau với ngựa

Vnexpress - - Link gốc

Dù con ngựa đã muốn tránh đi nhưng kẻ thách thức vẫn không chịu buông tha.

Gà trống lao vào đánh nhau với ngựa

Bác Ba Phi (st)

Trận chiến không tưởng giữa gà trống với đối thủ khổng lồ

Gà trống tập đá bao cát như võ sĩ

8122_728x90_20180424065245443