Dự thảo tái cấp vốn 4.000 tỉ đồng cho hãng hàng không VNA

Thanh niên - - Link gốc

Ngân hàng Nhà nước vừa đưa ra dự thảo Thông tư hướng dẫn tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng cho Tổng công ty hàng không Việt Nam -CTCP (VNA) vay do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Căn cứ các nghị quyết về những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho VNA của Quốc hội và Chính phủ, trong đó Ngân hàng nhà nước (NHNN) thực hiện tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng (TCTD) cho VNA vay, chỉ đạo TCTD cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, xác định tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro đối với các khoản nợ, NHNN đưa ra dự thảo Thông tư hướng dẫn.

Theo đó, tổng số tiền tái cấp vốn đối với TCTD tối đa là 4.000 tỉ đồng. Lãi suất tái cấp vốn 0%/năm, áp dụng đối với thời hạn tái cấp vốn và thời hạn gia hạn tái cấp vốn. Lãi suất tái cấp vốn đối với nợ quá hạn bằng 150% lãi suất tái cấp vốn do NHNN công bố trong từng thời kỳ tại thời điểm khoải tái cấp vốn chuyển nợ quá hạn; không tính lãi đối với nợ quá hạn.

Thời hạn tái cấp vốn theo đề nghị của TCTD, tối đa bằng thời hạn khoản vay của TCTD theo nghị quyết và không vượt quá 364 ngày. Khoản tái cấp vốn được gia hạn tự động 2 lần tại thời điểm đến hạn đối với dư nợ gốc tái cấp vốn còn lại. Tổng thời gian tái cấp vốn và các lần gia hạn không được vượt quá 1.092 ngày.

NHNN tái cấp vốn không có tài sản đảm bảo đối với TCTD. NHNN giải ngân tái cấp vốn theo đề nghị của TCTD và dừng giải ngân không muộn hơn ngày 31.12.2021. Ngoài ra, dự thảo thông tư còn đề cập đến trả nợ vay tái cấp vốn, cơ cấu lại thời gian trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ và trích lập dự phòng rủi ro…

8122_728x90_20180424065245443