Đoàn kịch tuyển toàn người to béo

Vnexpress - - Link gốc

Ấn Độ Đoàn kịch Big Fat Company được thành lập nhằm giúp người có thân hình ngoại cỡ tự tin hơn và dẹp bỏ định kiến về hình thể.

Đoàn kịch tuyển toàn người ngoại cỡ

Video: SCMP/AFP

8122_728x90_20180424065245443