Cô gái đập điện thoại vì Google không hiểu ý

Vnexpress - - Link gốc

Cô gái hỏi Google 9 lần về 'cách làm đám sao không bị lỗ' nhưng đáp án tìm được toàn ra hang, lỗ.

Cô gái đập điện thoại vì 'Goole không hiểu ý'

Mina (st)