Chủ tịch 63 tỉnh, thành chỉ tiếp dân một nửa số ngày quy định

Thanh niên - - Link gốc

Báo cáo của Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho thấy, trong 18 tháng, chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ tiếp công dân 529 ngày, bằng 42% so với quy định, nhiều chủ tịch "nhờ" người tiếp thay.

Nhiều chủ tịch UBND "nhờ" người tiếp dân

Ban Thường trực Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa ban hành báo cáo kết quả giám sát phản biện xã hội năm 2021 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Buổi tiếp công dân định kỳ đầu tiên của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi hồi tháng 11.2021

nguyên vũ

Báo cáo cho hay, về cơ bản, chủ tịch UBND các cấp đều xây dựng kế hoạch, lịch và đã tổ chức tiếp công dân định kỳ theo quy định.

Tuy nhiên, hầu hết chủ tịch UBND các cấp không bảo đảm số ngày tiếp công dân theo quy định của luật Tiếp công dân.

Thống kê của Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho thấy, số ngày tiếp công dân của chủ tịch UBND các cấp không đạt một nửa số ngày quy định.

Cụ thể, chủ tịch UBND cấp tỉnh tiếp công dân 529 ngày trong 18 tháng, đạt 42%; chủ tịch UBND cấp huyện tiếp công dân 12.518 ngày, đạt 49%.

Trong khi đó, nhiều địa phương chủ tịch UBND các cấp ủy quyền cho phó chủ tịch hoặc cho chánh thanh tra, trưởng ban Tiếp công dân… tiếp thay.

Điểm sáng của công tác tiếp công dân, theo báo cáo của Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là ở một số địa phương, chủ tịch UBND các cấp chủ động tổ chức tiếp dân đột xuất, đoàn đông người để kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương.

Cụ thể là các tỉnh Ninh Thuận, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Đắk Lắk, Bình Định, Quảng Ninh, Phú Thọ

Bên cạnh đó, sau các buổi tiếp dân định kỳ hàng tháng chủ tịch UBND các cấp đều ban hành văn bản chỉ đạo giải quyết vụ việc theo nguyện vọng của người dân.

\n

Giải quyết khiếu nại tố cáo của dân chưa như mong muốn

Về giải quyết khiếu nại tố cáo, báo cáo cho hay, chủ tịch UBND các cấp đã tập trung giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền.

Trong đó, khiếu nại chủ yếu phát sinh và giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện, khiếu nại lần hai chủ yếu ở cấp tỉnh. Tình hình khiếu nại liên quan đến đất đai, thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư chiếm tỷ lệ tương đối cao.

Cụ thể, trong 5.499 vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền cấp tỉnh thì có tới 3.839 vụ liên quan tới đất đai, thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá tỷ lệ giải quyết chưa được như mong muốn. Cụ thể, số vụ khiếu nại đã giải quyết ở cấp tỉnh chỉ đạt 65% còn ở cấp huyện đạt 75%.

Bên cạnh đó, trong quá trình giải quyết khiếu nại nhiều vụ đã không ban hành thông báo thụ lý hoặc ban hành thông báo thụ lý chậm hơn 10 ngày theo quy định. Còn nhiều vụ giải quyết quá thời hạn quy định, thậm chí quá hạn trên 6 tháng đến trên 1 năm.

Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá, một số chủ tịch UBND các cấp còn để xảy ra thiếu sót trong thực hiện các quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, cùng với tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, đa số chủ tịch UBND các cấp chưa bảo đảm số ngày tiếp công dân định kỳ theo quy định của luật Tiếp công dân.

Cạnh đó, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của chủ tịch UBND nhiều địa phương chưa bảo đảm quy định pháp luật về quy trình, thời hạn giải quyết; tỷ lệ vụ việc giải quyết quá thời hạn còn nhiều.

Báo cáo cũng cho rằng, công tác phối hợp giữa các cơ quan trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có lúc, có nơi, có việc còn chưa thống nhất và kịp thời; công tác đối thoại của chủ tịch UBND các cấp với người khiếu nại chưa thực sự hiệu quả.

Tham nhũng, tiêu cực, khiếu kiện trong đất đai còn nhiều

Liên quan tới giám sát luật Đất đai 2013, báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng cho biết, qua gần 10 năm thực hiện các quy định của luật Đất đai đã bộc lộ nhiều bất cập.

Cụ thể, một số quy định của luật Đất đai năm 2013 chưa tương thích với Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật có liên quan, những vướng mắc, bất cập trong quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Cạnh đó, vướng mắc trong quy định về giao đất, cho thuê đất, quy định về tài chính với đất đai; chưa phân cấp xác định rõ trách nhiệm, kiểm soát quyền lực trong giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất, để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, khiếu kiện trong đất đai còn nhiều.

Tin liên quan

Nhiều chủ tịch tỉnh, thành không tiếp dân ngày nào trong suốt 18 tháng Buổi tiếp công dân đầu tiên của ông Phan Văn Mãi trên cương vị Chủ tịch UBND TP.HCM TP.HCM giải trình về việc chủ tịch không tiếp công dân