38 doanh nghiệp tiếp cận gói 16.000 tỉ đồng hỗ trợ lao động ngừng việc

Thanh niên - - Link gốc

Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam (NHCSXHVN) cho biết tính đến ngày 17.11 đã giải ngân cho 38 doanh nghiệp vay gói 16.000 tỉ đồng hỗ trợ người lao động ngừng việc do ảnh hưởng Covid-19.

16 chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố ký kết hợp đồng tín dụng với 38 doanh nghiệp giải ngân gói cho vay 16.000 tỉ đồng hỗ trợ 1.136 người lao động ngừng việc do ảnh hưởng Covid-19. Số tiền cho vay khoảng 6 tỉ đồng. Hiện các chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố khác trong hệ thống vẫn đang tiếp tục phối hợp cùng khách hàng hoàn thiện hồ sơ và lên kế hoạch giải ngân.

Gói hỗ trợ cho vay trả lương ngừng việc (theo Quyết định số 32/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19) có số tiền 16.000 tỉ đồng. Quyết định 15 ban hành từ tháng 4 nhưng gặp nhiều vướng mắc thủ tục nên không giải ngân được. Sau đúng 1 tháng triển khai Quyết định 32 bỏ bớt các quy định thủ tục, NHCSXH đã giải ngân được gói hỗ trợ này.

Khách hàng được phê duyệt cho vay vốn khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: có người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 1 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 1.4.2020 đến hết ngày 31.12.2020; có doanh thu quý 1/2020 giảm 20% trở lên so với quý 4/2019 hoặc doanh thu quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019; không có nợ xấu ở các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31.12.2019.

Khách hàng tự kê khai, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về số lao động ngừng việc, số liệu xác định doanh thu đáp ứng điều kiện vay theo quy định tại Quyết định số 32.

Khách hàng đủ điều kiện sẽ được vay vốn tối đa bằng 50% mức lương tối thiểu vùng (1 tháng) (x) số người lao động bị ngừng việc và mỗi khách hàng được vay vốn không quá 3 tháng lương trong khoảng thời gian từ ngày 1.4 đến hết ngày 31.12.2020 với lãi suất 0%, thời hạn 12 tháng, lãi suất nợ quá hạn là 12%/năm. NHCSXH giải ngân gói 16.000 tỉ đồng đến hết ngày 31.1.2021.

8122_728x90_20180424065245443